1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

List otwarty SRwP do Ministra Sprawiedliwości
 Poniżej publikujemy list do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny


Szanowny Panie Ministrze

Zwracam się do Pana Ministra jako przełożonego prokuratora Marcina Witkowskiego z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu z prośbą o polecenie zbadania naganności zachowania wymienionego funkcjonariusza publicznego.

W dniu 21 września 2016 r. ukazał się w Internecie artykuł na stronie: http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/nowe- fakty-ws.-12-tki-ktora-urodzila-dziecko, z którego wynika, że 12-latka, która ostatnio urodziła dziecko w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jest mieszkanką Wałbrzycha. Nadto autor artykułu powołując się na prokuratora Marcina Witkowskiego z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu informuje, że zarówno 12-letnia matka jak i ojciec dziecka 29-letni mężczyzna są pochodzenia romskiego („Mogę potwierdzić, że zarówno pokrzywdzona, jak i sprawca są pochodzenia romskiego” – stwierdził prokurator).

Po takiej wypowiedzi prokuratora w Internecie pojawiło się bardzo wiele rasistowskich wypowiedzi pod adresem społeczności romskiej w Polsce, jej zwyczajów, kultury, w tym jakoby tradycji zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku. Prawdopodobnie kilka wypowiedzi narusza przepisy kodeksu karnego dlatego w najbliższym czasie skierujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów Prokuratury. Jednakże walka z rasistowskimi wpisami w Internecie nie jest istotą naszego wystąpienia.

Panie Ministrze. Jak może Prokurator po siedmiu miesiącach dochodzenia (lekarze powiadomili organy ścigania w lutym br. po stwierdzeniu ciąży u 12-latki), nie mieć wiedzy co do pochodzenia etnicznego sprawcy czynu nierządnego z małoletnią. Otóż ojciec 29-latka jest etnicznym Polakiem. A co by powiedział prokurator, gdyby sprawcą był obywatel Polski pochodzenia np. żydowskiego, niemieckiego, czy ukraińskiego?

Gdyby wymieniony prokurator stwierdził to na samym początku wywiadu dla Onetu nie powstałoby całe zamieszanie wokół społeczności romskiej.

Nasze Stowarzyszenie uważa, że pochodzenie etniczne nie powinno wpływać w jakikolwiek sposób na podejście prokuratorów do ścigania przestępców i przestępczości. Niedobrze jeśli funkcjonariusz publiczny a takim jest prokurator, negatywne emocje wywołuje i rozpala.

Podając powyższe prosimy Pana jako Ministra – Prokuratora Generalnego o wpłynięcie na podległe służby by zwróciły uwagę Panu prokuratorowi Marcinowi Witkowskiemu z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, by w swojej pracy kierował się wyłącznie zwalczaniem przestępczości niezależnie od pochodzenia sprawcy oraz by udzielając wywiadu dla mediów kierował się wyłącznie prawdą obiektywną nie epatując mediów rzekomo romskim pochodzeniem sprawcy czynu nierządnego z 12-letnim dzieckiem. Nadto prosimy by na naradach i szkoleniach prokuratorów zwracano uwagę na potrzebę unikania identyfikacji ofiary, czy sprawcy z punktu widzenia przynależności do jakiejś mniejszości narodowej, czy etnicznej, gdyż najistotniejsze dla Prokuratury winno być skuteczne ściganie przestępczości, zaś ta nie ma zabarwienia etnicznego.

Z wyrazami szacunku

Oświęcim, dnia 28 września 2016 r.

Prezes Zarządu Głównego Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)