1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Romski Instytut Historyczny

Jedyna taka instytucja w Polsce

W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Romski Instytut Historyczny (RIH), który jest placówką naukowo – badawczą,  realizującą kilka zasadniczych kierunków działalności. Są to: działalność empiryczna, stricte scjentyczna, dalej wydawnicza, popularyzatorska, organizowanie sesji, seminariów, konferencji naukowych, także współpraca z ośrodkami naukowymi, uczelniami, instytutami, w tym z odpowiednimi romskimi placówkami badawczo – naukowymi, także ze stowarzyszeniami, placówkami kultury, w tym głównie muzeami, ponadto z fundacjami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, organami władzy terenowej, z samorządami.

Jest to pierwsza taka instytucja na terenie Polski.

 

W ramach Romskiego Instytutu Historycznego funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka oraz archiwum o charakterze otwartym, w którym zbiory są systematycznie uzupełniane. Ze względu na usytuowanie Instytutu w strukturze Stowarzyszenia Romów w Polsce spełnia ono także kilka funkcji wynikających z zadań statutowych i bieżących potrzeb Instytutu, jak i Stowarzyszenia. Należą do nich:

-gromadzenie i zabezpieczanie archiwaliów dokumentujących historię, kulturę, współczesne życie społeczności romskiej
-gromadzenie i zabezpieczanie materiałów dokumentujących różne kierunki działalności Stowarzyszenia
-gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji o charakterze administracyjny i księgowym (archiwum RIH- jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia Romów w Polsce- realizuje również zadania Archiwum Zakładowego).

W skład archiwum Romskiego Instytutu historycznego wchodzi XIII działów, w tym:
I- Generalia (dokumenty podstawowe dla działalności Stowarzyszenia)
II- Akta administracyjne (głównie korespondencja i akta kadrowe- materiały przekazywanie sukcesywnie do archiwum zakładowego)
III- Ofiary Holokaustu (dział ten zawiera akta osobowe osób represjonowanych w czasach rządów nazistowskich, w tym oryginały relacji, oświadczeń, zaświadczeń, indywidualnych ankiet ofiar Holokaustu)
IV- Holokaust (ekspertyzy, artykuły, relacje, kserokopie dokumentów archiwalnych dotyczących eksterminacji Romów w rónych krajach europejskich, zwłaszcza miejscach zagłady)
V- Rocznice (dokumentacja dotycząca obchodów rocznicowych organizowanych przez SRwP lub takich, w których systematycznie uczestniczy)
VI- Biuro Obsługi Prawnej (Ośrodek Monitoringu i Aktywizacji Romów- akta jednostki organizacyjnej SRwP, która zakończyła swoją działalność)
VII- Księgowość (akta finansowe SRwP, przekazywane sukcesywnie do Archiwum Zakładowego)
VIII- Dialog-Pheniben (materiały redakcyjne i administracyjne wydawanego przez SRwP od kilkunastu lat  miesięcznika „Dialog-Pheniben”)
IX- koncerty, festiwale, scenariusze (materiały dokumentujące działalność kulturalną SRwP)
X- fundacje, komitety, programy, projekty (materiały dotyczące współpracy SRwP z In, organizacjami, fundacjami itp.)
XI- Referaty, konferencje, seminaria (materiały dotyczące działalności edukacyjnej, popularno-naukowej SRwP)
XII- Varia (druki ulotne, plakaty, zaproszenia, fotografie, dokumenty)
XIII- materiały prasowe( wycinki prasowe gromadzone w sposób ciągły od 1979 roku)

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)