1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben 3/2020
   2. Dialog-Pheniben 2/2020
   3. Dialog-Pheniben 1/2020
   4. Dialog-Pheniben nr4/2018
   5. Dialog-Pheniben nr3/2018
   6. Dialog-Pheniben nr2/2018
   7. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   8. Dialog - Pheniben 4/2017
   9. Dialog Pheniben nr 3/2017
   10. Dialog Pheniben nr 2/2017
   11. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   12. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. 76 Rocznica
 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

prokuratura

Stowarzyszenie Romów w Polsce złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego  do Prokuratury Okręgowej w Krakowie w dniu 19 marca 2015 r.  dotyczące dokonania wpisu w formie rysunków z nienawistnym komentarzem przez jednego z internautów  na portalu społecznościowym facebook pod artykułem zatytułowanym „Łapczywa szmato"

Z analizy treści tych rysunków wynika, ze Rom obdarowany datkiem na chleb wbija w podzięce nóż w gardło swojego darczyńcy. Całość podsumowuje dopisek: „Cygańska siła. Na dobre i złe".

Dotychczas informowaliśmy Prokuraturę o nienawistnych względem Romów wpisach w formie pisemnej. Tym razem (po raz pierwszy) mamy do czynienia z wpisem polegającym na zamieszczaniu pod artykułem wpisu - rysunku z krótkim nienawistnym komentarzem. Wydaje się, że ta forma mowy nienawiści jest równie niebezpieczna i groźna jak forma pisemna.

Mamy nadzieję, że Prokuratura szybko znajdzie sprawcę i wystąpi do sądu o jego ukaranie.  Zastanawiamy się jak tym razem będzie bronił się sprawca przed zarzutami o rasizm i ksenofobię wobec mniejszości romskiej. O dalszym ciągu sprawy zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Prokuratury w przedmiocie zawiadomienia.

L.dz.(............)2015                                                                                           

 

 

 Zawiadomienie  o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 257 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej, czy etnicznej)

 Na portalu społecznościowym facebook pod artykułem zatytułowanym: „Łapczywa szmato", ukazało się w dniu 3 czerwca 2013 r. i nadal widnieje pięć rysunków. Z analizy tych rysunków  wynika, że Rom obdarowany datkiem na chleb w podzięce wbija nóż w gardło swojemu darczyńcy. Na ostatnim rysunku wpisujący stwierdził: „Cygańska siła. Na dobre i złe" <Link>

Wskazane rysunki przekraczają dopuszczalne przez prawo granice wypowiedzi artystycznej  i wypełniają znamiona przepisu art. 257 Kodeksu karnego. Jedynym celem wykonania i opublikowania tych rysunków jest wywołanie negatywnego stosunku do mniejszości romskiej i to w sposób wyjątkowo drastyczny. W naszym kraju chleb jest podstawowym dobrem i obdarowanie nim drugiej osoby uchodzi za dowód empatii i humanizmu. Jeśli osoba obdarowana chlebem odwzajemnia się morderstwem swojego darczyńcy, to czyn taki jest wyjątkowo hańbiący. Osoba która wykonała te rysunki i je opublikowała w Internecie (nieograniczona ilość odbiorców) musiała się liczyć z konsekwencjami swojego działania, którymi było wywołanie nienawiści względem  mniejszości etnicznej romskiej. Inaczej nie można interpretować przedstawionego działania. W takiej sytuacji działanie takie jako stanowiące naruszenie przepisu art. 257 kodeksu karnego winno być ścigane z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego.

Podając powyższe wnosimy o podjęcie stosownych działań karnych względem osoby która popełniła wymieniony czyn.  

 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Głównego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)