1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie dotyczące kolejnego postanowienia prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie podawania przez media publiczne romskiego pochodzenia sprawców czynu zabronionego.
Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce
z dnia 1 marca 2017 r.

dotyczące kolejnego postanowienia prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie podawania przez media publiczne romskiego pochodzenia sprawców czynu zabronionego.


W dniu 17 lutego 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieście – Zachód umorzyła dochodzenie w sprawie publicznego nawoływania w dniu 24 sierpnia 2016 r. w Krakowie za pośrednictwem serwisu internetowego „gazetakrakowska.pl” do nienawiści na tle różnic etnicznych poprzez zamieszczenie materiału prasowego wskazującego na romskie pochodzenie etniczne tj. o czyn z art. 256 par. 1 k.k. – wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Powyższe postanowienie jest kolejną decyzją Prokuratury umarzającą dochodzenie (lub odmawiającą wszczęcia dochodzenia lub śledztwa) z uwagi na uznanie publicznego stygmatyzowania Romów w Polsce za prawnie dopuszczalne.

Przypomnijmy o co chodziło w przedmiotowym artykule „Gazety Krakowskiej”.

Z artykułu wynikało, że dwóch Romów mieszkańców Limanowej, w nocy z soboty na niedzielę (21/22.08.2016 r.) ukradło fiata 126p. Mężczyźni ci usłyszeli zarzut zaboru mienia.

W zawiadomieniu do Prokuratury napisaliśmy, że informacje dotyczące kradzieży m.in. samochodów pojawiają się w publicznych mediach codziennie wywołując dyskusję na temat przyczyn i sposobu zapobiegania tej patologii. Dzięki działalności m.in. prasy sprawy są nagłaśniane, zaś sprawcy zwykle są szybko zatrzymywani przez organy ścigania. Jednakże informacja o kradzieży auta zamieszczona w „Gazecie Krakowskiej” różniła się od innych, podobnych jednym istotnym rasistowskim szczegółem. W artykule dwukrotnie podano romskie pochodzenie etniczne sprawców, jakby to miało jakieś znaczenie dla oceny czynu i jego karalności. Nadto podaliśmy, że sprawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia przestrzegania konstytucyjnej zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji) oraz przepisów antydyskryminacyjnych zawartych w kodeksie karnym. Zauważyliśmy też, że media publiczne nigdy nie podają pochodzenia etnicznego, poza romskim – sprawcy np. kradzieży, gwałtu, czy rozboju, jeśli są oni obywatelami polskimi pochodzenia polskiego, żydowskiego, ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, tatarskiego, karaimskiego, czy niemieckiego. Do tej mody zastosowała się dziennikarka „gazety Krakowskiej” oraz „Dziennika Polskiego” Alicja Fałek, która po raz kolejny napisała o Romach w sposób judzący i stygmatyzujący.

Nadto trzeba przypomnieć, że problem zauważył już w 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu z dnia 23 kwietnia 2012 r. o sygn. RPO-696705-V/12/MS do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów skrytykował podawanie przez dziennikarzy romskiej narodowości sprawców czynów zabronionych żądając równocześnie zaniechania takiej praktyki.

W związku z powyższym zaskakujące jest tłumaczenie się dziennikarki zamieszczone w uzasadnieniu postanowienia, która w trakcie przesłuchania w Prokuraturze stwierdziła, „ że informacje o romskim pochodzeniu sprawców uzyskała w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej oraz, że nie jest ona negatywnie nastawiona do społeczności romskiej a w swojej działalności dziennikarskiej napisała szereg artykułów dotyczących Romów oraz ich problemów, w których celem była pomoc Romom, zarówno o charakterze finansowym , jak i społecznym”. W oparciu o takie zeznanie Prokuratura stwierdziła, że „zdaje się to przesądzać brak zamiaru bezpośredniego przy realizacji opisanego powyżej zachowania, co wyklucza możliwość przypisania jej przestępstwa z art. 256 par. 1 k.k.”.

Napisaliśmy powyżej, że tłumaczenie dziennikarki jest zaskakujące, gdyż Komenda Powiatowa Policji w Limanowej wydała w sprawie kradzieży oświadczenie, z którego w ogóle nie wynika, jakiej narodowości był sprawca. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej wtedy stwierdził: „Wczoraj zatrzymaliśmy podejrzanych, którzy przyznali się do kradzieży ” i ani słowa o pochodzeniu etnicznym. Czyn popełnili mężczyźni i dla Policji pochodzenie etniczne sprawców nie jest istotne dla sprawy. Zauważamy, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Policja nigdy nie podaje narodowości sprawców czynów zabronionych. Oznacza to, że informację o romskim pochodzeniu sprawców dziennikarka nie uzyskała w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej, zaś Prokuratura przyjęła takie zeznanie bez głębszej refleksji.

Mamy także dodatkowe uwagi do działalności Prokuratury. Przedstawiona sprawa jest kolejną w której osoba przesłuchiwana w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa oświadcza, a oświadczenie jest przyjmowane przez Prokuraturę bez uwag, że kocha Romów, zawsze im pomaga i nigdy nic wspólnego z mową nienawiści względem tej mniejszości nie ma i nie miała. Tak się też stało w omawianym przypadku, kiedy Prokuratura wprost stwierdziła, że takie stanowisko przesłuchiwanej wyklucza możliwość przypisania jej przestępstwa.

Wreszcie należy wspomnieć o konsekwencjach wydawania przez Prokuraturę postanowień o umorzeniu dochodzenia, czy odmowie wszczęcia śledztwa we wskazanych sprawach a są one poważne. Osoba której zarzucaliśmy rasizm i ksenofobię otrzymała od Prokuratury swoisty glejt niewinności i może dalej prowadzić naganną działalność dziennikarską (czy hejterską) bo przecież nie popełnia przestępstwa, zaś Stowarzyszenie traci na przyszłość możliwość zawiadamiania Prokuratury, bo będzie ono oczywiście nieskuteczne. Czy tak powinno wyglądać realizowanie sprawiedliwości? Czy ofiara zawiadamiając o możliwości popełnienia przestępstwa powinna pogarszać swoja sytuację względem sprawcy? Czy nie powinno być tak, że po przesłuchaniu prokuratorskim, sprawca czynu nagannego nie powinien zaniechać nagannej działalności?

Na razie pytania te mają charakter retoryczny, ale uważamy, że nadejdzie czas, gdy wszyscy obywatele polscy będą traktowani według tej samej miary tzn. równo i sprawiedliwie.


Roman Kwiatkowski Prezes Zarządu Głównego

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)