1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben 3/2020
   2. Dialog-Pheniben 2/2020
   3. Dialog-Pheniben 1/2020
   4. Dialog-Pheniben nr4/2018
   5. Dialog-Pheniben nr3/2018
   6. Dialog-Pheniben nr2/2018
   7. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   8. Dialog - Pheniben 4/2017
   9. Dialog Pheniben nr 3/2017
   10. Dialog Pheniben nr 2/2017
   11. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   12. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. 76 Rocznica
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie SRwP z 26 września 2016 r. w sprawie planu przeniesienia przez władze gminy wiejskiej w Limanowej Romów do Tymbarku

 Oświadczenie z 26 września 2016 r. Stowarzyszenia Romów w Polsce

w sprawie planu przeniesienia przez władze gminy wiejskiej w Limanowej rodziny romskiej do gminy Tymbark

W dniu 23 września 2016 r. wydaliśmy bardzo krytyczne oświadczenie oceniające działania kierownictwa gminy wiejskiej w Limanowej. Chodziło o pomysł przesiedlenia rodziny romskiej z terenu tej gminy do specjalnie zakupionego budynku w sąsiedniej gminy Tymbark za środki pochodzące z rządowego programu na rzecz integracji społeczności romskiej. Równocześnie zauważyliśmy, iż wójt gminy w Limanowej powiela działania burmistrza miasta Limanowa toczącego już od ponad roku boje z trzema limanowskimi rodzinami romskimi, które nie chcą przenosić się do Czchowa oraz burmistrzem Czchowa, który Romów nie chce przyjąć. W końcowej części oświadczenia zaapelowaliśmy o podmiotowe traktowanie obywateli polskich pochodzenia romskiego powołując się na konstytucyjna zasadę równości (praw i obowiązków).

I stał się cud! Na następny dzień tj. 24 września 2016 r. w dodatku małopolskim do „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pt. „Tymbark nie dla Romów”. Z artykułu wynika, ze wójt gminy wiejskiej w Limanowej wycofuje się z pomysłu zakupu domu dla pięcioosobowej rodziny romskiej w Tymbarku. Podejmując decyzję wójt kierował się obawą o zaistnienie konfliktu między gminami Limanowa i Tymbark. Nadto ważna rolę odegrał sprzeciw mieszkańców Tymbarku, którzy już zebrali ponad 500 podpisów pod protestem przeciwko planowi przesiedlenia. Istota decyzji została zawarta w wypowiedzi wójta, który stwierdził: „Nie chcę kupować na siłę i powielić sytuację z Czchowem”.

Mamy nadzieję, że wypowiedź wójta dotrze do urzędników z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy powinni zaniechać wydawania publicznych pieniędzy na cele wywołujące konflikty i to nie tylko pomiędzy społeczeństwem tzw. większościowym a mniejszością romską ale także między gminami. Dotychczasowe działania władz centralnych w przedstawionym zakresie na pewno nie wpływają na integrację Romów z reszta społeczeństwa, jak głosi rządowy „Program romski” a raczej wywołują złość, frustrację oraz dezintegrację.

Kończąc apelujemy do burmistrza miasta Limanowa o pójście w ślady wójta gminy wiejskiej w Limanowej i zrezygnowanie z przesiedlenia trzech romskich rodzin z ich miasta do Czchowa.

Prezes Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)