1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben nr4/2018
   2. Dialog-Pheniben nr3/2018
   3. Dialog-Pheniben nr2/2018
   4. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   5. Dialog - Pheniben 4/2017
   6. Dialog Pheniben nr 3/2017
   7. Dialog Pheniben nr 2/2017
   8. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   9. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 

AKTUALNOŚCI

9 maja 2016 minęło 10 lat od śmierci Jerzego Ficowskiego

Jerzy Ficowski - poeta, eseista, autor tekstów piosenek, prozaik, tłumacz.

Urodził się w Warszawie 4 września 1924 roku. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, w 1943 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku. Udało mu się wyjść z więzienia i podczas Powstania Warszawskiego walczył w pułku „Baszta”. Po powstaniu Ficowski trafił do niemieckiej niewoli. Był więźniem obozów jenieckich na terenie Rzeszy. Do Polski powrócił tuż po wyzwoleniu w 1945.

Po wojnie przez przeszło dwa lata ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa w romskim taborze. Tam poznawał język, obyczajowość i codzienne życie romskiej społeczności. Wtopienie się w tę społeczność dawało Ficowskiemu także ważne wówczas poczucie bezpieczeństwa. Wśród Romów ubecy nie mogli pisarza inwigilować. W jego poezji wyraźnie można dostrzec ślady romskich pieśni. Ficowski przekładał także poezję romską na język polski. Efektem tych zainteresowań i badań był wydany w 1953 tom szkiców poświęconych historii i życiu Romów pt. „Cyganie polscy”. Ficowski sięgnął tutaj do źródeł, przedstawiał dzieje naszego narodu poczynając od XV w. , przywołał legendy i fakty wiążące się z barwną kulturą romską. Na tym jednak nie poprzestał i swoje badania nad dziejami Romów prowadził dalej. Kolejna, znacznie poszerzona i rozbudowana monografia Romów, tym razem zatytułowana „Cyganie na polskich drogach”, ukazała się w 1965 roku.


Podczas swojej taborowej wędrówki Jerzy Ficowski zaprzyjaźnił się z romską poetką Papuszą (Bronisławą Wajs). Dostrzegł wartość literacką improwizowanych pieśni Papuszy i namówił ją do ich spisywania. Od 1956 r. wyszły drukiem trzy tomiki wierszy poetki w tłumaczeniu Ficowskiego.

W późniejszych latach ukazały się jeszcze: m.in. zbiór baśni romskich „ Gałązka z drzewa słońca” ( 1965), „Cyganie na polskich drogach” wyd. 2 poprawione (1985),  „ Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje” (1989).

Do chwili obecnej książki Ficowskiego są podstawowym źródłem informacji o społeczności Romów w Polsce. 


Fot. P.Wójcik

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)