1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

W dniu 18 listopada 2023 roku Międzynarodowa Rada Oświęcimska przyjęła jednomyślnie uchwałę w trybie obiegowym ws tragicznych wydarzeń w Izraelu.


W dniu 18 listopada 2023 roku Międzynarodowa Rada Oświęcimska przyjęła jednomyślnie uchwałę w trybie obiegowym ws tragicznych wydarzeń w Izraelu. 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały:

Międzynarodowa Rada Oświęcimska przy Premierze RP z najgłębszym bólem i żalem przyjmuje cierpienie niewinnych Ofiar – torturowanych, gwałconych, uprowadzonych i mordowanych przez terrorystów z Hamasu.

Pragniemy wyrazić naszą niewzruszoną solidarność z Izraelczykami i Żydami na całym świecie.

Zagrożone w swoim bycie Państwo Izrael ma prawo do samoobrony zgodnie z prawem międzynarodowym i zasadami humanitaryzmu. Istnienie wolnego, suwerennego i demokratycznego Państwa Żydowskiego jest jednym z gwarantów światowego pokoju.

Przekraczająca wyobraźnię nienawiść i przemoc stosowana przez terrorystów prowadzą wyłącznie do coraz większego i coraz powszechniejszego cierpienia – także cywilnej ludności Gazy, którą Hamas wykorzystuje jako żywe tarcze.

Niezbędnym pierwszym krokiem do zatrzymania przerażającej spirali śmierci i wojny – jest natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników, czego żądamy z całą mocą.


Za wprowadzeniem ustawy głos oddali wszyscy członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej :

Grzegorz Berendt – przewodniczący Polski historyk, naczelnik Biura Edukacji Publicznej w IPN w Gdańsku (2008-2013), wykładowca historii na Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2017-2021), od 2022 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dani Dayan - zastępca przewodniczącego Od 2021 dyrektor Yad Vashem. Do niedawna konsul generalny Izraela W Nowym Jorku. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Jesza (Yesha Council), grupy politycznej reprezentującej interesy osadników izraelskich na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. 

Albert Stankowski - zastępca przewodniczącego Polski historyk, członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (2011-2015), współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, były kierownik działu zbiorów niematerialnych. Doradca ds. kontaktów ze społecznością żydowską w POLIN, pomysłodawca i twórca portalu Wirtualny Sztetl, od 2018 r. dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

Marek Zając - sekretarz Rady Dziennikarz i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizujący się w tematyce społecznej i religijnej. Przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz Birkenau.

Colette Avital Izraelska dyplomatka i polityk pochodzenia rumuńskiego, ocalała z Holokaustu. Była posłanką do Knessetu z ramienia Izraelskiej Partii Pracy i Jednego Izraela (1999-2009) oraz m.in. konsulem generalnym Izraela w Nowym Jorku. Kierowała Centrum Organizacji Ocalałych z Holokaustu (Centre of Organizations of Holocaust Survivors) w Izraelu.

Zanet Battinou Dyrektor Muzeum Historii Greckich Żydów. Członkini greckiej delegacji w International Holocaust Remebrance Alliance. Muzeum, którym kieruje upamiętnia między innymi tragedię greckich Żydów w okresie okupacji niemiecko-włoskiej i śmierć Żydów deportowanych m.in. do KL Auschwitz-Birkenau.

Michael Berenbaum Dyrektor Instytutu Sigi Ziering, profesor Studiów Żydowskich na Amerykańskim Uniwersytecie Żydowskim (American Jewish University), wykładowca Przywództwa Społeczności Żydowskiej (Jewish Community Leadership). Był także redaktorem wykonawczym drugiego wydania Encyclopaedia Judaica. Był dyrektorem projektu nadzorującym tworzenie Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych (United States Holocaust Memorial Museum). Następnie pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Fundacji Historii Wizualnej Ocalałych z Shoah (Survivors of the Shoah Visual History Foundation).

Sara Bloomfield Od 1999 r. jest dyrektorem United States Holocaust Memorial Museum (Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych). Współzałożycielka National Institute for Holocaust Education (Narodowego Instytutu Holokaustu) oraz Center for Advanced Holocaust Studies (Centrum Zaawansowanych Studiów nad Holokaustem). Członek MRO (2006-2012). 

Piotr Cywiński Dyrektor Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Doktor nauk humanistycznych, historyk mediewista. Absolwent Uniwersytetu Marka Blocha w Strasburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 r. dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W latach 1996-2000 wiceprezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w latach 2000-2010 jego prezes, a od 1996 r. członek jego zarządu. Wiceprzewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (2005-2014). Autor wielu publikacji na temat Holokaustu. Członek MRO i jej sekretarz (2000-2006).

Jan Erik Dubbelman Emerytowany pracownik Anne Frank House/Stichting w Holandii. Od 1982 zainicjował i nadzorował ponad 5 000 programów i prezentacji w 85 krajach na całym świecie.

ks. dr Paweł Gałuszka Prezes zarządu Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2007 r. W latach 2010-2016 studiował na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Osoba rekomendowana do MRO przez kurię arcybiskupią w Krakowie.

Andras Heisler Prezes Federacji Gmin Żydowskich (Federation of Jewish Communities) na Węgrzech. Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress).

Christoph Heubner Ukończył studia na wydziale germanistyki, historii i polityki w Marburgu i Kassel. Literat i poeta, wieloletni współpracownik Aktu Znaku Pokuty Służby dla Pokoju i współzałożyciel Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. 

Artur Hofman Urodzony w 1959 r. Polski działacz społeczności żydowskiej w Polsce, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce od 2006 r., redaktor naczelny miesięcznika „Słowo Żydowskie", przedstawiciel mniejszości żydowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; wiceprzewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, członek Rady Muzeum Getta Warszawskiego, członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Żydów.

Tomáš Kraus Dyrektor Instytutu Inicjatywy Terezińskiej. Współzałożyciel European Shoah Legacy Institute. Jedna z czołowych postaci Federacji Gmin Żydowskich w Czechach. 

Roman Kwiatkowski Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Romów w Polsce. Autor publikacji kulturalnych i popularnonaukowych, twórca pisma „Dialog — Pheniben", członek jego kolegium redakcyjnego. Jest organizatorem corocznych obchodów upamiętniających likwidację obozu romskiego, tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau.

Ronald Lauder Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Założyciel Fundacji Laudera. Od kilku dekad wspiera Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Dzięki jego wsparciu możliwe było stworzenie w Miejscu Pamięci profesjonalnych pracowni konserwatorskich.

Hannah Lessing Sekretarz Narodowego Funduszu Republiki Austrii dla Ofiar Narodowego Socjalizmu. Od maja 2001 r. zarządza Funduszem Rozliczenia Ogólnego dla Ofiar Narodowego Socjalizmu, a od 2010 r. Funduszem na rzecz Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Austrii. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących kwestii odszkodowań w ramach Wspólnego Oświadczenia podpisanego w Waszyngtonie w styczniu 2001 roku.

Romani Rose Romski aktywista, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w Niemczech. Trzynastu członków jego rodziny zostało zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wraz z przewodniczącymi mniejszości narodowych w Niemczech, Rose stoi na czele Rady Mniejszości, która została założona we wrześniu 2004 roku.

Marian Turski Marian Turski (ur. 26 czerwca 1926 jako Mosze Turbowicz w Druskienikach) — polski historyk, dziennikarz i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego, w latach 1956-1957 redaktor naczelny dziennika „Sztandar Młodych", od 1958 kierownik działu historycznego i publicysta tygodnika „Polityka". W czasie okupacji hitlerowskiej przesiedlony do Litzmannstadt Ghetto (1942), a następnie więziony w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (1944-1945). Od 2000 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2009 przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie; od 2021 przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Igor Shchupak Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem "Tkuma" (1999-2002, 2004- obecnie) oraz Muzeum "Pamięć żydowska i Holokaust na Ukrainie" w Dnieprze (2010- obecnie). Był redaktor naczelny wydawnictwa "Premier" (Zaporoże, Ukraina), oraz redaktor naczelny tygodnika "Forum" (Toronto, Kanada). Igor Shchupak jest też członkiem Editorial Board of Institute for Euro-Asian Jewish Studies (EAJC) w Izraelu oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego "Wojna i Pamięć" Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Rabin Szalom Dow Ber Stambler Urodził w Kefar Chabad w Izraelu, a w 2005 r. wraz z rodziną przyjechał do Polski. Założył i prowadzi Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie oraz Fundację Chai. Wspólnie z dziennikarzem Filipem Memchesem napisał książkę „Ekonomia w judaizmie". Rabin Szalom Dow Ber Stambler jest jednym z liderów społeczności żydowskiej w Polsce.

Mateusz Szpytma Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i twórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, którym kierował w latach 2015-2016. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i historycznych. 

Ada Willenberg Krystyna (Ada) Willenberg (z domu Lubelczyk) jest wdową po Samuelu Willenbergu, który uciekł z obozu zagłady w Treblince. Sama Ada Willenberg uciekła z getta warszawskiego. Od 1950 r. mieszka w Izraelu. Ada Willenberg jest autorką książki „Skok do życia".

Stanisław Zalewski Aresztowany przez Niemców w wieku zaledwie 18 lat, przeszedł przez obozy Auschwitz-Birkenau i Mauthausen. Obecnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)