1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Dialog-Pheniben
   1. Dialog-Pheniben nr4/2018
   2. Dialog-Pheniben nr3/2018
   3. Dialog-Pheniben nr2/2018
   4. Dialog- Pheniben nr 1/2018
   5. Dialog - Pheniben 4/2017
   6. Dialog Pheniben nr 3/2017
   7. Dialog Pheniben nr 2/2017
   8. Dialog- Pheniben nr 1/2017
   9. Dialog- Pheniben
  2. Historia i misja
  3. Władze
  4. Romski Instytut Historyczny
  5. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  6. Projekty
  7. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  8. Centrum Porad - FIO
  9. Dzielmy się doświadczeniami
  10. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  11. Po obu stronach Karpat
  12. Polsko - Słowackie warsztaty
  13. Media o nas
 2. Aktualności
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie ws stosunku władz Politechniki Krakowskiej


Oświadczenie z dnia 11 grudnia 2015 r.
Stowarzyszenia Romów w Polsce  
w sprawie stosunku władz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  do koncertu zespołu muzycznego Bracia Figo Fagot w Klubie Studenckim „Kwadrat”

Z prawdziwą satysfakcją przyjmujemy stanowisko Pana Profesora  Kazimierza Furtaka Rektora Politechniki Krakowskiej , zawarte w piśmie  z dnia 4 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia, dotyczące koncertu zespołu Bracia Figo Fagot w Studenckim Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej „Kwadrat”.
Pismo to jest odpowiedzią na nasz apel zawarty w wystąpieniu do Pana Rektora,  by kierownictwo Klubu Studenckiego „Kwadrat” zapraszając  zespół muzyczny miało na uwadze  jakie treści zawarte są w jego repertuarze i czy  nie naruszają one prawa i dobrych obyczajów? W szczególności podaliśmy, iż zespół Bracia Figo Fagot występując w Klubie w dniu 9 października 2015 r.  wykonał dwie rasistowskie piosenki „Małgoś” i „Bożenka” nawołujące wprost do nienawiści wobec Romów oraz znieważające Romów.
Ustosunkowując się do przedmiotu naszego wystąpienia Pan Rektor poinformował nas w szczególności, że Zarząd Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej wyraził pisemnie swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Nadto Pan Profesor przepraszając  społeczność Romską za zaistniałą sytuację stwierdził, iż wymieniony zespół nie zostanie więcej zaproszony do udziału w koncertach organizowanych przez Politechnikę Krakowską lub organizacje jej podległe.
Mamy wielką nadzieję, że ze stanowiskiem Pan Profesora zapoznają się także władze  innych uczelni oraz kierownictwa klubów studenckich działających przy nich.
Uważamy, że szerokie wolności i prawa konstytucyjne gwarantowane wszystkim obywatelom w ustawie zasadniczej mają ograniczenia, jakimi są m.in. prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Właściwa reakcja władz publicznych, w tym uczelni,  na naruszanie praw mniejszości jest probierzem realizowania w praktyce idei demokratycznego państwa prawnego.
Dlatego tak ważne jest stanowisko Rektora Politechniki Krakowskiej, za które bardzo dziękujemy!
Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego
 
                    

Pliki do pobrania:

List od Pana Rektora Politechniki Krakowskiej.pdf (Rozmiar: 423609 bajtów)

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)