O Mobilnym Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacj Romów

Podstrona Mobilnego Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów jest założona i prowadzona przez Stowarzyszenie Romów w Polsce dzięki dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Działania objęte programem wpisują się całkowicie w cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzono na początku 1992 roku. Podstawowym naszym zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego, którego - mimo własnej specyficznej tożsamości - czujemy się członkami. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów. Dlatego też prowadzimy aktywną, wielokierunkową działalność, zmierzającą do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej naszych środowisk. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie eksterminacji i Holokaustu Romów. Realizujemy to poprzez prowadzoną na szeroką skalę działalność naukową i wydawniczą, organizowanie uroczystości i wystaw. Swoimi działaniami obejmujemy większość środowisk romskich.

Główne cele działalności Stowarzyszenia Romów w Polsce:

  • -Działalność edukacyjna i badawcza
  • -Działalność kulturalna
  • -Działalność wydawnicza
  • -Działalność na rzecz przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii


Działalność edukacyjna i badawcza:

  • -organizacja spotkań i wykładów dla młodzieży celem upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i kulturze romskiej
  • -badania psychologiczne i psychiatryczne Romów - ofiar Holokaustu - nad tzw. syndromem Holokaustu we współpracy z Katedrą Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z przychodnią dla kombatantów „Pro vita et spae” w Krakowie  (2004-2008) 
  • -funkcjonowanie biblioteki oraz archiwum celem gromadzenia, zabezpieczenia opracowania i udostępnienia zbiorów  przeprowadzanie kwerend archiwalnych i bibliotecznych 
  • -działania dokumentacyjne losów ofiar Holokaustu (unikatowy zbiór dokumentacji dotyczącej Holokaustu Romów – wywiady z świadkami wydarzeń – romskimi ofiarami represji nazistowskich)
  • -organizowanie corocznych obchodów likwidacji „Zigeunerlager” w KL Auschwitz – Birkenau
  • -realizacja projektu „Spotkania ze świadkami wydarzeń – Romami ofiarami represji nazistowskich” - spotkania młodzieży z różnych krajów z byłym więźniem KL Auschwitz – Birkenau lub innego obozu nazistowskiego
  • -organizacja wystaw i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach narodu romskiego (rocznice deportacji, pogromów, powstań ludności romskiej)
  • -prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji społeczności romskiej w Polsce oraz interwencje w sytuacjach konfliktowych
  • -realizacja filmu „Romowie. Skazani na zagładę” w ramach programu Europa dla Obywateli (Działanie 4. Aktywna Pamięć Europejska)
  • -realizacja interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań w ramach IW EQUAL projektu ,,Romowie na rynku pracy”
  • -organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka, multikulturalizmu, dialogu, tolerancji, integracji, przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii

Działalność kulturalna:

 •  
  • -działania popularyzujące kulturę i tradycję romską w mass – mediach
  • -działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji romskiej wśród młodzieży
  • -organizowanie spotkań i prelekcji w szkołach średnich
  • -popularyzacja kultury i tradycji romskiej oraz idei tolerancji i dialogu międzykulturowego na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie miesięcznika społeczno – kulturalnego „Dialog – Pheniben”
  • -działalność Romskiej
  • -organizacja koncertów muzycznych, festiwali, spotkań z kulturą romską
  • -Agencji Artystycznej w ramach IW Equal
  • -organizowanie wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Działalność wydawnicza:

 • Miesięcznik społeczno kulturalny ,,Dialog – Pheniben”;
 • Tadeusz Czacki, Andrzej Mirga, ,,Biblioteczka Cyganologii polskiej cz. 1”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1993
 • ,,Los Cyganów KL Auschwitz Birkenau” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994; 
 • Wacław Długoborski(red.), ,,50 lecie zagłady Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994;
 • Ignacy Daniłowicz, ,,O Cyganach wiadomość historyczna” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1995; 
 • Marian G. Gerlich (red.), „Raport-Romowie o edukacji swoich dzieci (na przykładzie Cyganów Karpackich)”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1997
 • Roman Kwiatkowski, Leszek A. Gruszczyński, Henryk J. Pawela, Jan Pasternak (red.), „Opis położenia społecznego Romów w Polsce”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Katowice-Oświęcim 1999;
 • Piotr Wójcik, ,,Cyganie z obu stron Karpat,, - Wyd. Twój Styl/Wyborcza 2000;
 • Marian Grzegorz Gerlich, ,,Romowie. Przekraczanie granic własnego świata” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001; 
 • Lech Mróz, ,,Dzieje Cyganów- Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII” – Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002; 
 • Marian Grzegorz Gerlich, ,,Pozostaniemy Romami” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004; 
 • Tadeusz Paleczny, ,,Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004; 
 • Joanna Talewicz–Kwiatkowska, ,,Nasze prawa w Zjednoczonej Europie” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;
 • Agnieszka Kowarska, ,,Szkice o tańcach Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004
 • ,,Zagłada Sinti i Romów”-Katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum KL Auschwitz- Birkenau – Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sint und Roma – Heidelberg 2003, edycja polska: Stowarzyszenie Romów w Polsce – Romski Instytut Historyczny; 
 • Agnieszka Kowarska, ,,Polska Roma – tradycja i nowoczesność” -Wydawnictwo DIG Warszawa 2005; 
 • Tadeusz Czekaj, Roman Kwiatkowski, ,,Zagłada Romów europejskich” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2005;
 • ,,Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy” -Album ze zdjęciami Janusza Hellera Wydawnictwo DIG, Warszawa 2006; 
 • Lech Mróz, „Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej”- Wydawnictwo DIG Warszawa 2007;
 • Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” - Wydawnictwo DIG Warszawa 2007; 
 • Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;
 • Marek Isztok, Michał Kaczkowski, „Romowie – stan duszy czy kultura równoległa” – Katalog do wystawy – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2008;
 • Marian G. Gerlich, Roman Kwiatkowski, „Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2009;

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)